2020-08-24

آموزش درست کردن فلفل دلمه پیتزایی ویژه به سبک ایتالیایی

آموزش درست کردن فلفل دلمه پیتزایی ویژه به سبک ایتالیایی آموزش درست کردن فلفل دلمه پیتزایی آموزش درست کردن فلفل دلمه پیتزایی ویژه به سبک ایتالیایی که در تهیه آن از گوشت چرخ شده وسوسیس استفاده می شود. مرحله اول برای تهیه فلفل دلمه ای پیتزایی ابتدا پیاز را به صورت نگینی ریز خرد می…