2022-06-13

اخراج اسکوچیچ ترند توییتر بعد از باخت ایران مقابل الجزایر شد

اخراج اسکوچیچ ترند توییتر بعد از باخت ایران مقابل الجزایر شد اخراج اسکوچیچ ترند توییتر بعد از باخت ایران مقابل الجزایر شد که تیم ملی در نمایشی ناامید کننده و اسف بار دو بر یک از الجزایر شکست خورد. این نمایش ضعیف و بدون نظم و تاکتیک، بی برنامگی فدراسیون و تیم ملی، کیفیت پایین…