2022-02-10

تکذیب عزل و برکناری عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

تکذیب عزل و برکناری عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ تکذیب عزل و برکناری عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ که در این خصوص حسین شریفی (سرپرست روابط عمومی فدراسیون فوتبال) گفته است: برکناری و عزل رئیس فدراسیون صحت ندارد. به گزارش وب سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حسین شریفی…