2022-07-12

واکنش سجادی وزیر ورزش و جوانان به برکناری اسکوچیچ از تیم ملی

واکنش سجادی وزیر ورزش و جوانان به برکناری اسکوچیچ از تیم ملی واکنش سجادی وزیر ورزش و جوانان به برکناری اسکوچیچ از تیم ملی که حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان درباره شرایط تیم ملی فوتبال توضیحاتی ارائه داد. خبرورزشی: سیدحمید سجادی در جمع خبرنگاران درباره شرایط تیم ملی فوتبال، عنوان کرد: جلسات خوبی در…