2021-12-10

راز افزایش طول عمر زندگی با خوردن عصاره هسته انگور

راز افزایش طول عمر زندگی با خوردن عصاره هسته انگور راز افزایش طول عمر زندگی با خوردن عصاره هسته انگور که یک ماده شیمیایی در عصاره هسته انگور می‌تواند سلول‌های فرسوده را از بین ببرد و به افزایش طول عمر کمک کند. به نقل از نیوساینتیست، یک ماده شیمیایی به دست آمده از عصاره هسته…