2021-03-01

فیلم صحبت های موسوی امام جمعه درچه اصفهان درباره ورزشکاران صخره نوردی

فیلم صحبت های موسوی امام جمعه درچه اصفهان درباره ورزشکاران صخره نوردی فیلم صحبت های موسوی امام جمعه درچه اصفهان فیلم صحبت های موسوی امام جمعه درچه اصفهان درباره ورزشکاران صخره نوردی که امام جمعه شهر درچه استان اصفهان گفت: ۱۰ تا دختر و ۵ تا پسر با ماشین ‌های سواری رفته ‌اند صخره‌ نوردی….