2022-05-15

سن امید به زندگی در بین مردم ایران در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟

سن امید به زندگی در بین مردم ایران در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟ سن امید به زندگی در بین مردم ایران در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟ که کارشناس اداره‌ سلامت سالمندان وزارت بهداشت گفت: شاخص امید به زندگی به بیش از ۷۰ سال افزایش یافته است. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کارشناس اداره‌ سلامت…