2022-03-27

خبر انتقال آب کارون خوزستان به اصفهان ۶ فروردین ۱۴۰۱ تکذیب شد

خبر انتقال آب کارون خوزستان به اصفهان ۶ فروردین ۱۴۰۱ تکذیب شد خبر انتقال آب کارون خوزستان به اصفهان ۶ فروردین ۱۴۰۱ تکذیب شد که روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ” انتقال آب کارون به اصفهان ” را تکذیب کرد. روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای…