2020-07-10

قطعی اینترنت و سرور سایت های کشور امروز جمعه ۲۰ تیر ۹۹ + دلیل قطعی اینترنت

قطعی اینترنت و سرور سایت های کشور امروز جمعه ۲۰ تیر ۹۹ + دلیل قطعی اینترنت قطعی اینترنت قطعی اینترنت و سرور سایت های کشور امروز جمعه ۲۰ تیر ۹۹ و دلیل قطعی اینترنت که از بعد از ظهر امروز سرور بعضی سایت های داخل کشور دچار اختلال شده است. از حدود ساعت ۱۹:۳۰ امروز…