2022-06-17

دستگیری مدیران کانال تلگرام نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس + جزئیات

دستگیری مدیران کانال تلگرام نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس + جزئیات دستگیری مدیران کانال تلگرام نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس که ادمین های کانال های نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و تشویش اذهان عمومی دستگیر شدند. عصر ایران: گرداب، سایت فرماندهی امنیت سایبری سپاه نوشت:…