2022-02-13

انتشار کتاب حاج قاسم فرزند روح الله توسط نشر عروج ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

انتشار کتاب حاج قاسم فرزند روح الله توسط نشر عروج ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ انتشار کتاب حاج قاسم فرزند روح الله توسط نشر عروج ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ که کتاب «حاج قاسم فرزند روح‌الله» نوشته محمدمهدی عبدالهی و سیده فاطمه موسوی توسط نشر عروج منتشر شد. کتاب «حاج قاسم، فرزند روح الله» توسط محمد مهدی عبدالهی، سیده…