2022-03-12

غایب تیم فوتبال پرسپولیس در دربی روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

غایب تیم فوتبال پرسپولیس در دربی روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ غایب تیم فوتبال پرسپولیس در دربی روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ که تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی دربی پایتخت تمام یارانش را به جز یک بازیکن در اختیار دارد. تیم فوتبال پرسپولیس بدون بازیکن محروم به مصاف تیم فوتبال استقلال در دربی پایتخت می‌رود….