2020-08-17

آموزش درست کردن آش آلو خوشمزه به روش اردبیلی و جدید

آموزش درست کردن آش آلو خوشمزه به روش اردبیلی آموزش درست کردن آش آلو آموزش درست کردن آش آلو خوشمزه به روش اردبیلی که در تهیه آن از انواع حبوبات و همچنین مغز گردو استفاده میشود. مرحله اول برای تهیه آش آلوی خوشمزه ابتدا آلو زرد ترش را به همراه یک فنجان آب داخل یک…