2021-01-15

آموزش درست کردن شامی پوک به سبک اصیل بابلی

آموزش درست کردن شامی پوک به سبک اصیل بابلی آموزش درست کردن شامی پوک آموزش درست کردن شامی پوک به سبک اصیل بابلی که که به همراه رب انار خانگی و گوجه فرنگی در کنار نان تازه سرو میشود. مرحله اول برای تهیه شامی پوک بابلی ابتدا لپه و نخود را، از شب قبل داخل…

2021-01-15

آموزش درست کردن شامی کباب آبدار به سبک اصیل ایرانی

آموزش درست کردن شامی کباب آبدار به سبک اصیل ایرانی آموزش درست کردن شامی کباب آبدار آموزش درست کردن شامی کباب آبدار به سبک اصیل ایرانی که با طعم فوق العاده خود به همراه برنج سرو میشود. مرحله اول برای تهیه شامی کباب آبدار خوشمزه ابتدا ، پیاز را با رنده ریز رنده می کنیم،…

2020-12-26

آموزش درست کردن شامی کباب افغانی به سبک اصیل افغانستان

آموزش درست کردن شامی کباب افغانی به سبک اصیل افغانستان آموزش درست کردن شامی کباب افغانی آموزش درست کردن شامی کباب افغانی به سبک اصیل افغانستان که با گوشت گوسفندی تازه و سایر مخلفات تهیه میشود. مرحله اول برای تهیه شامی کباب افغانی ابتدا گوشت را ، به خوبی می شوییم، سپس به همراه دو…

2020-12-20

آموزش درست کردن شامی کباب با رب انار به سبک اصیل شمالی

آموزش درست کردن شامی کباب با رب انار به سبک اصیل شمالی آموزش درست کردن شامی کباب آموزش درست کردن شامی کباب با رب انار به سبک اصیل شمالی که در تهیه آن از گردو و ادویه های مخصوص نیز استفاده می شود. مرحله اول برای تهیه شامی کباب خوشمزه با رب انار ابتدا، یکی…

2020-12-17

آموزش درست کردن شامی کباب کوبیده به روش ویژه

آموزش درست کردن شامی کباب کوبیده به روش ویژه آموزش درست کردن شامی کباب کوبیده آموزش درست کردن شامی کباب کوبیده به روش ویژه که با گوشت قلوه گاه تهیه میشود و به همراه سیب زمینی سرخ شده سرو می شود. مرحله اول برای تهیه شامی کباب کوبیده خوشمزه و خانگی، ابتدا گوشت را چرخ…

2020-12-12

آموزش درست کردن شامی رشتی به سبک اصیل

آموزش درست کردن شامی رشتی به سبک اصیل آموزش درست کردن شامی رشتی آموزش درست کردن شامی رشتی به سبک اصیل که با گوشت چرخ کرده و در صورت تمایل رب انار تهبه می شود. مرحله اول برای تهیه شامی رشتی خوشمزه ابتدا پیاز را ، با رنده ریز رنده می کنیم، سپس با دست،…

2020-12-11

آموزش درست کردن شامی سیب زمینی با روش ویژه و جدید

آموزش درست کردن شامی سیب زمینی با روش ویژه و جدید آموزش درست کردن شامی سیب زمینی آموزش درست کردن شامی سیب زمینی با روش ویژه و جدید که به دلخواه با گوشت چرخ شده یا مرغ میتوان آن را تهیه کرد. مرحله اول برای تهیه شامی سیب زمینی شکم پر مجلسی، ابتدا پیاز را…

2020-11-29

آموزش درست کردن شامی گیلانی به روش اصیل

آموزش درست کردن شامی گیلانی به روش اصیل آموزش درست کردن شامی گیلانی آموزش درست کردن شامی گیلانی به روش اصیل که با گوشت و سیب زمینی تهیه میشود و در نهایت با کته سرو می شود. مرحله اول برای تهیه شامی گیلانی خوشمزه ابتدا ، یکی از پیازها را با رنده ریز رنده می…

2020-08-27

آموزش درست کردن شامی رودباری سنتی و خوشمزه

آموزش درست کردن شامی رودباری سنتی و خوشمزه آموزش درست کردن شامی رودباری آموزش درست کردن شامی رودباری سنتی و خوشمزه که در تهیه آن از گوشت چرخ شده استفاده میشود. شامی را میتوان هم به عنوان پیش غذا و هم غذای اصلی میل نمود. مرحله اول برای تهیه شامی رودباری خوشمزه ابتدا پیازها را…

2020-08-11

آموزش درست کردن شامی ترش رشتی خوشمزه و مجلسی و جدید

آموزش درست کردن شامی ترش رشتی خوشمزه و مجلسی آموزش درست کردن شامی ترش آموزش درست کردن شامی ترش رشتی خوشمزه و مجلسی که به عنوان یک وعده بسیار خوشمزه در کنار نارنج و سبزی تازه میتوان سرو کرد. مرحله اول برای تهیه شامی ترش رشتی ابتدا پیاز را رنده می کنیم و آب اضافی…