2022-01-16

درگذشت محمدرضا یزدانی خرم رئیس سابق والیبال ۲۶ دی ۱۴۰۰ + دلیل فوت

درگذشت محمدرضا یزدانی خرم رئیس سابق والیبال ۲۶ دی ۱۴۰۰ + دلیل فوت درگذشت محمدرضا یزدانی خرم رئیس سابق والیبال ۲۶ دی ۱۴۰۰ که دلیل فوت یزدانی خرم رئیس سابق فدراسیون‌های والیبال و کشتی بامداد امروز بیماری عروقی اعلام شده است. محمدرضا یزدانی خرم، متولد سال ۱۳۲۵، پیشکسوت و مدیر با سابقه ورزش ایران بامداد…