2022-11-19

سارا و نیکا فرقانی بازیگران سریال پایتخت در شبکه ایران اینترنشنال

سارا و نیکا فرقانی بازیگران سریال پایتخت در شبکه ایران اینترنشنال سارا و نیکا فرقانی بازیگران سریال پایتخت در شبکه ایران اینترنشنال که امروز سارا و نیکای پایتخت در استکهلم سوئد مصاحبه ای کردند. کانال تلگرامی چندثانیه، تصاویری از مصاحبه سارا و نیکا فرقانی اصل، بازیگران دوقلوی سریال پایتخت با شبکه ایران اینترنشنال را منتشر…