2021-03-09

درگذشت احمد فخر صباحی بازیگر مشهدی ۱۹ اسفند ۹۹ + دلیل فوت احمد فخر

درگذشت احمد فخر صباحی بازیگر مشهدی ۱۹ اسفند ۹۹ + دلیل فوت احمد فخر درگذشت احمد فخر صباحی درگذشت احمد فخر صباحی بازیگر مشهدی ۱۹ اسفند ۹۹ که دلیل فوت احمد فخر بازیگر پیشکسوت مشهدی خونریزی مغزی اعلام شده است که در سن ۷۴ سالگی فوت کردند. بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر مشهد درگذشت. احمد…