2020-07-15

هشتگ اعدام نکنید محمد رجبی و امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی زندان سیاسی

هشتگ اعدام نکنید محمد رجبی و امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی زندان سیاسی هشتگ اعدام نکنید هشتگ اعدام نکنید محمد رجبی و امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی زندان سیاسی اخبار نهایی شدن حکم اعدام سه جوان معترض حادثه آبان‌ ماه ۹۸ سبب واکنش کاربران توییتر فارسی شد. اعتمادآنلاین: خبر نهایی شدن حکم اعدام سه جوان…