2022-03-21

لنت ایرانی یا خارجی؟

لنت ایرانی یا خارجی؟ رقابت بین لنت ترمز وارداتی و لنت ترمز تولید داخل:     در خصوص راهنمای خرید لنت ترمز، ابتدا به بررسی لنت ترمزهای وارداتی و و لنت ترمزهای تولید داخل می پردازیم. لنت ترمز یکی از قطعات فوق ایمنی خودرو می باشد که باید تمامی استانداردهای لازم در خصوص ساخت آن رعایت…