2022-03-07

اکران فیلم جنجالی لامینور داریوش مهرجویی در عید فطر ۱۴۰۱ از شایعه تا واقعیت

اکران فیلم جنجالی لامینور داریوش مهرجویی در عید فطر ۱۴۰۱ از شایعه تا واقعیت اکران فیلم جنجالی لامینور داریوش مهرجویی در عید فطر ۱۴۰۱ از شایعه تا واقعیت که شورای صنفی نمایش، وعده اکران این اثر جنجالی در عید فطر را داد. ایسنا در خبری نوشت: * شورای صنفی نمایش با حضور مدیرانی از سازمان…