2021-11-23

جمعه سیاه یا بلک فرایدی چیست ؟ حقایقی درباره جمعه سیاه آمریکا

جمعه سیاه یا بلک فرایدی چیست ؟ حقایقی درباره جمعه سیاه آمریکا جمعه سیاه یا بلک فرایدی چیست ؟ که در ادامه حقایقی درباره جمعه سیاه آمریکا جمعه سیاه به عنوان شروع فصل خرید در آمریکا است که تاریخچه آن به سال ۱۹۳۲ باز می‌ گردد. از سال ۱۹۳۲ جمعه سیاه به عنوان شروع فصل…